FB

Na portalu Wratislawiae Amici ukazały się zdjęcia i doniesienie p. Krzysztofa Bacha o odkryciu nieznanego dotychczas krzyża kamiennego w przysiółku Dębowa Góra (niem. Kol. Eichberg) należącym do wsi Roztocznik w pow. dzierżoniowskim (zob. tutaj).
Świetnie zachowany, dość masywny krzyż jest wykonany z czerwonego piaskowca, ma wymiary (część nadziemna) 76x74x23 cm, a z przodu znajduje się głęboki ryt włóczni.
Według relacji lokatora sąsiedniego domu, krzyż został znaleziony latem 2013 podczas trwającej do dziś (grudzień 2013) przebudowy drogi nr 384. Leżał pod cienką warstwą ziemi na jej poboczu, w miejscu gdzie odchodzi droga polna.  Krzyż miał utrąconą dolną część trzonu
i dlatego został wkopany dość głęboko.
Obecnie jest posadowiony ok. 20 m od miejsca znalezienia, obok płotu dawnej leśniczówki (poprzedni adres – Kołaczów 8, ok. 0,6 km na wschód od głównego skrzyżowania dróg w Kołaczowie).
Współrzędne krzyża: 50°45’59,7” N; 16°44’00,5” E

Witold Komorowski