FB

W dniach 12-21 sierpnia 2011 r. w Złotym Stoku odbyły się badania archeologiczne reliktów miejskiej szubienicy odkrytych w październiku 2010 r. (zob. tutaj). Prace zostały przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa i miejscowych sympatyków historii, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta w Złotym Stoku. Założony wykop o rozmiarach 10×10 m objął swoim zasięgiem cały fundament szubienicy wybudowanej w 1558 r. Podczas badań odkryte zostały trzy groby zawierające szczątki straconych skazańców. W jednym przypadku oprócz kości ludzkich odkryty został szkielet zwierzęcy, co potwierdza praktykę hyclowską miejscowego kata. Podczas prowadzonych prac odnalezione zostały elementy metalowe z dawnej konstrukcji szubienicy oraz fragmenty ceramiki. Niebawem w serwisie opublikowana zostanie pełna relacja z przeprowadzonych prac archeologicznych.

Daniel Wojtucki