FB

Ogrodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie krzyży bardzo często ograniczają ich widoczność, a jednocześnie uniemożliwiają niejednokrotnie możliwość fotografowania tych obiektów. Bardzo często na krzyżach istnieją efektownie wyglądające ryty dawnej broni białej jednak przez stawianie płotów lub ogrodzeń np. siatkowych, ryty te nie są prawie w ogóle zauważalne. Takim przykładem może być krzyż w miejscowości Dłużec w pow. Lwówecki, na którym to krzyżu istnieją ryty miecza i kordu, niestety prawie niezauważalne przez postawione ogrodzenie siatkowe w bardzo bliskiej odległości od tego krzyża.

Aby zrobić zdjęcie rytów na tym krzyżu, koniecznym jest odchylanie siatki i wykonywanie ujęcia z profilu z użyciem obiektywu szerokokątnego. Dobrze by było gdyby właściciele posesji ogradzając swoje ogrody starali się nie zasłaniać stojących na ich terenach zabytkowych krzyży. Zdarzające się przypadki niszczenia lub nawet kradzieży kamiennych krzyży, zaliczanych do grupy zabytków dawnego prawa karnego, powoduje konieczność podejmowania przez lokalne władze działań zabezpieczających. Jednym z takich prewencyjnych działań jest wykonywanie ogrodzeń zabezpieczających wokół stojących krzyży. W niektórych przypadkach ogrodzenia takie faktycznie spełniają swoją rolę. Takim przykładem może być np. ogrodzenie krzyża w miejscowości Szczepanów k. Świdnicy. Prawdopodobnie słupek ogrodzenia uratował krzyż przed jego ponownym złamaniem, przejmując na siebie siłę uderzenia jakiegoś pojazdu. Podobnie można potraktować ogrodzenie krzyża w miejscowości Biała k. Sobótki. Krzyż stoi bardzo blisko drogi i niskie ogrodzenie ogranicza możliwość przypadkowego uszkodzenia tego krzyża. To niskie ogrodzenie jednak nie ogranicza widoku na ten krzyż. Stawianie takich ogrodzeń ma swoje uzasadnienie ale tylko w przypadku jeżeli ogrodzenia te nie zasłaniają sobą obiektu wokół którego są ustawiane. Niestety ale w kilku miejscowościach postawione ogrodzenia zasłoniły te zabytkowe krzyże, wyglądając jakby same miały stanowić obiekt godny zainteresowania. Takimi przykładami mogą być ogrodzenia zabytkowych kamiennych krzyży w miejscowościach Syrynia, Lekartów, Łaziska Wodzisławskie czy nawet ostatnio postawione w miejscowości Potworów w powiecie ząbkowickim.

Należy doceniać inicjatywy mieszkańców starających się zabezpieczać te unikatowe zabytki przed ich przypadkowym zniszczeniem lub nawet dla wyeksponowania ich obecności dla przechodzących w pobliżu osób. Wskazanym by jednak było aby stawiane ogrodzenia nie zasłaniały bezpośrednio widoku na te kamienne krzyże i nie utrudniały możliwość ich fotografowania.

Tekst i zdjęcia nadesłał: Stanisław Zobniów