FB

Konserwator zabytków p. Jolanta Marosik osobiście dokonała końcowych prac maskujących ślady miejsc złamania i klejenia krzyża w Kijowicach. Bardzo dobrze przeprowadzone prace konserwatorskie tego zabytkowego krzyża uniemożliwiają niemal dostrzeżenie miejsc jego uszkodzenia. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 1 czerwca 2011 r. dokonany został komisyjny odbiór  prac naprawczych i konserwacyjnych tego unikatowego zabytku. Następnie przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków protokolarnie przekazał przedstawicielowi Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Oleśnicy naprawiony obiekt. Nadleśnictwo Lasy Państwowe w Oleśnicy są prawnym właścicielem i opiekunem tego zabytkowego krzyża, którego z resztą zlecili odpłatną naprawę i konserwację. Krzyż został ustawiony dokładnie w pierwotnym miejscu posadowienia. Aktualne jego wymiary wynoszą 247x111x13 cm. Długość całkowita krzyża 321 cm. Przedstawiciele Nadleśnictwa informowali, że w najbliższym czasie przy krzyżu zostaną ustawione większe kamienie, uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie zabytku. Ponadto zostanie ustawiona tablica informacyjna o tym unikatowym pomniku. Treść tej tablicy będzie uzgodniona z WUOZ we Wrocławiu.

Nadesłał: Stanisław Zobniów.