FB

Po zabraniu złamanych części krzyża z terenu lotniska, obok ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu, przewieziono je do Zakładu Konserwacji Zabytków EUKLASIS, gdzie po uprzednim dokładnym oczyszczeniu dokonano sklejenia tego zabytku. Krzyż złączono z usztywnieniem konstrukcji przy pomocy metalowych prętów. Następnie krzyż ustabilizowano ściągaczami dla dokładnego wyschnięcia kleju. Po sklejeniu uzupełniono ubytki w miejscu złamania, a tym samym maskując ślad w miejscu uprzedniego uszkodzenia. W międzyczasie dokonano również oczyszczenia powierzchni drugiego krzyża, aby po ustawieniu tych dwu obiektów nie było widocznych różnic na ich powierzchni. W piątek 13 maja 2011 r. przewieziono sklejony krzyż na teren lotniska i wstawiono w przygotowany otwór w ziemi. Po ustabilizowaniu gruntu wokół krzyży wysypano i wyrównano powierzchnię z wykorzystaniem drobnych kamieni granitowych.

Nadesłał: Stanisław Zobniów