FB

W dniu 14 maja 2011 r. przywieziono i posadowiono naprawiony krzyż z Kijowic na swoim pierwotnym miejscu. Krzyż ten wymagał przeprowadzenia dość dużej ilości prac konserwacyjnych. Po dokonaniu jego sklejenia krzyż ustabilizowany został napiętymi pasami dla utwardzenia kleju i trwałego sklejenia połamanych części.

Następnym etapem było uzupełnianie ubytków w tym unikatowym zabytku. Wykorzystano w tym celu odłamki połamanego krzyża zebrane na miejscu jego uszkodzenia. Po wklejeniu tych odłamków pozostałe ubytki uzupełniono materiałem imitującym strukturę materiału podstawowego, z którego wykonany został kamienny krzyż. Następnie przeprowadzono prace konserwacyjne powierzchni kamiennego pomnika, doprowadzając jego wygląd do stanu niemal identycznego, jaki miał przed połamaniem. Całkowita długość krzyża po jego sklejeniu wynosi aktualnie 321 cm. Odpowiednio zabezpieczony do transportu krzyż przewieziono w godzinach przedpołudniowych dnia 14 maja do Kijowic, celem ustawienia w pierwotnym miejscu posadowienia. Krzyż został wstawiony do pierwotnego wykopu z wykorzystaniem dźwigu samochodowego. Zapewniono odpowiednią stabilizację krzyża i zabezpieczono miejsce wokół niego. W najbliższych dniach planowane jest przeprowadzenie uzupełniających prac konserwacyjnych kamiennego krzyża na miejscu jego posadowienia, po których to nastąpi jego oficjalne przekazanie przy współudziale przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Nadleśnictwa Lasy Państwowe i lokalnych władz samorządowych.

Nadesłał: Stanisław Zobniów