FB

W dniach 30.04 – 08.05.2011 r. zrealizowany zostały przez członków i sympatyków Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa drugi sezon badań archeologicznych na dawnym miejscu w Lubomierzu, powiat lwówecki. Wykopem o rozmiarach 10×10 m objęto częściowo zeszłoroczny fragment przebadanego obszaru, celem częściowego odsłonięcia reliktów murowanej szubienicy, jako punktu odniesienia. Na przebadanym terenie nie stwierdzono jednak obecności pochówków skazańców straconych na tym placu kaźni. Odnaleziono jedynie fragmenty kości, ceramiki i przedmiotów metalowych. Interesującego odkrycia dokonano przy fundamentach szubienicy, gdzie odnaleziono fragment cegły z wyrytym krzyżem. Być może służyła ona (oprócz lipy) za punkt orientacyjny dla potomnych, miejsca, na którym stała dawniej szubienica. Podczas badań archeologicznych podjęto również próbę odtworzenia przebiegu dawnego traktu, który prowadził z miasta na miejsce straceń. W źródłach określano go jako „droga biednego grzesznika”. Być może stała przy niej jedna z XVII-wiecznych kapliczek, która obecnie sąsiaduje ze współczesną zabudową domków jednorodzinnych. Mogła ona pełnić wówczas funkcję miejsca ostatniej modlitwy skazanego na śmierć. W przyszłości badania na lubomierskim miejscu straceń będą kontynuowane.

Daniel Wojtucki