FB

Złamany kamienny krzyż na Karnczej Górze

Na ogrodzonym terenie lotniska we Wrocławiu podjęte zostały prace porządkowe, podczas których wycięto stare drzewa i krzewy w pobliżu pasów startowych, zagrażające bezpieczeństwu korzystania z lotniska dla przylatujących i odlatujących samolotów. Takie prace wykonywane są również w pobliżu ul. Żwirki i Wigury, w tym i na tzw. Karnczej Górze, gdzie dawniej zlokalizowany był cmentarz i stały dwa kamienne krzyże związane najpewniej z dawnym prawem karnym. W ostatnim okresie, w bliżej nie ustalonych okolicznościach uszkodzony został jeden z kamiennych krzyży. Obiekt ten był już dawniej złamany i sklejony został w 1999 r. Elementy klejonego krzyża zostały wzmocnione metalowymi prętami, ale nie uchroniło to przed ponownym złamaniem.

Zarząd Portu Lotniczego we Wrocławiu nie pozostał obojętny wobec faktu złamania kamiennego krzyża i w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu podjął niezwłoczne starania dla naprawy tego zabytku. Na bazie wymaganych procedur wyłoniono firmę uprawnioną do przeprowadzenia niezbędnych prac renowacyjnych. Renowacją tą zajęła się jedna ze specjalistycznych wrocławskich firm konserwatorskich. Obydwie części kamiennego krzyża zostały zabrane do zakładu, gdzie po niezbędnym oczyszczeniu krzyż zostanie sklejony. Po zakończonych pracach renowacyjnych kamienny krzyż zostanie posadowiony na poprzednim miejscu, obok stojącego tam drugiego zabytku.

Nadesłał: Stanisław Zobniów