FB

Podczas wykonywania remontu jezdni w Rogowie Sobóckim – realizowanym przez Przedsiębiorstwo Drogowe – Ziajka Zbigniew – zadbano również o należyte wyeksponowanie i zabezpieczenie znajdujących się tam między innymi dwu zabytków dawnego prawa karnego czyli pręgierza i stojącego obok kamiennego krzyża. Przy remoncie jezdni wykonano również nowe chodniki a w miejscu wokół pręgierza i kamiennego krzyża wykonano w chodniku obramowanie z płyt i metalowych słupków do których będą zamocowane łańcuchy ozdobne zabezpieczające te zabytki. Wykonywanie nowej nawierzchni i chodnika spowodowało w konsekwencji również podwyższenie poziomu chodnika ponad dotychczasowy poziom gruntu a tym samym zmniejszenie wystającej nad poziom chodnika wysokości kamiennego krzyża. Przy takim wykonaniu w ostateczności niewidoczna byłaby dolna aureola na tym krzyżu (fot. 1). W tej sytuacji poprosiłem Kierownika prowadzącego te prace drogowe Pana Adama Misterkę o podwyższenie tego kamiennego krzyża do poziomu zabezpieczającego widoczność dolnej aureoli krzyża.
Dwa dni później (23-07-2009 r.) odkopano ten kamienny krzyż i przy pomocy koparki wyciągnięto na powierzchnię (fot. 2, 3, 4). Następnie wyrównano i podsypką utwardzono wgłębienie pod krzyż (fot. 5). Długość całkowita krzyża 132 cm . Szkic krzyża z podstawowymi wymiarami w załączeniu. Krzyż ponownie wstawiono do dołu w tym samym miejscu ale podwyższając około 30 cm i wyrównując zarówno w pionie jak i zachowując równoległość krzyża względem pręgierza i do osi jezdni jak i symetrii względem obramowania tych zabytków (fot. 6, 7). Po wstawieniu krzyża ustabilizowano jego położenie betonowymi kostkami, kamieniami i wypełniono szczeliny piaskiem polewając wodą dla dokładniejszego wypełnienia szczelin i dobrego ustabilizowania kamiennego krzyża (fot. 8, 9). Prace wykonywali Panowie Baran Mariusz (operator koparki), Glinkowski Andrzej,  Stankiewicz Sebastian i Wójcik Sebastian pod nadzorem Kierownika Pana Adama Misterki oraz majstrów budowy Panów Jakuba Niewińskiego i Krzysztofa Cichosza (fot. 10).
Widok kamiennego krzyża i stojącego obok pręgierza przed pracami wykończeniowymi chodnika przedstawiono na fot. 11 i 12. W dniu 30-07-2009 r. teren wokół pręgierza i kamiennego krzyża wyrównano i wyłożono kostkami chodnikowymi natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków Dawnego Prawa Karnego otoczonych płytkami i metalowymi słupkami wypełniono drobną kostką brukową wsypując w szczeliny piasek oraz polewając wodą dla lepszego ustabilizowania (fot. 13, 14 ). Natomiast w dniu 07-08-2009 r. założono łańcuchy ozdobne na metalowych słupkach ogradzające teren wokół pręgierza i kamiennego krzyża (fot. 15 ). Ładne wykończenie i dobre wyeksponowanie tych zabytków przynosi chlubę dla władz Gminy Sobótka oraz mieszkańców Rogowa Sobóckiego.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Zobniów