FB

Wioska Pielaszkowice leżąca w powiecie średzkim znana jest przede wszystkim z podpisania w 1813 roku historycznego zawieszenia broni w toku wojen napoleońskich. Ostatnio, na łamach prasy ukazała się informacja o odnalezieniu przez mieszkańca Pielaszkowic p. Eugeniusza Podedwornego kamiennego krzyża. Doszło do niego wprawdzie już pod koniec lat 90-tych, jednak dopiero dzięki muzealnikom ze Środy Śląskiej sprawa nabrała szerszego rozgłosu. W ślad za artykułem autorstwa Grzegorza Borowskiego 18 czerwca 2006 roku w Pielaszkowicach pojawili się członkowie “Bractwa Krzyżowców” Mariusz Janikowski, Jacek Zbroja, Krzysztof Ślusarczyk, Tomasz Marusa i Daniel Wojtucki. Po wielu perypetiach tego dnia udało się zinwentaryzować zabytek. Leżał on w lasku oddalonym około 250-300 metrów od polnej drogi Pielaszkowice – Udanin, a około 1800 metrów od głównego skrzyżowania w pierwszej z miejscowości. Zabytek spoczywał porzucony w kępie krzaków. Wykonany ze zlepieńca krzyż mierzył 178x91x34 cm, a jego znaczny ciężar nie pozwalał nawet na minimalne jego uniesienie, celem sprawdzenia czy nie posiada on żadnego rytu, często zdobiących tego typu zabytki. Sprawą zabezpieczenia obiektu obiecał zająć się p. Podedworny i już 20 czerwca przetransportował wraz z sołtysem p. Romanem Kozakiem krzyż na teren swojej posesji. Długo nie trzeba było również czekać na postawienie zabytku. 1 lipca 2006 roku w godzinach popołudniowych krzyż został przewieziony i postawiony na prawo od bramy cmentarnej, pomiędzy murem a przydrożną lipą. Do tego zadania potrzebny był ciężki sprzęt wypożyczony i obsługiwany przez radnego Krzysztofa Prusa, za pomocą którego zabytek umieszczono we wcześniej wykopanym dole. Dla lepszej stabilizacji podstawę krzyża obłożono kamieniami i zalano zaprawą cementową. Wysokość obiektu po posadowieniu zmalała do 132 cm.

W akcji postawienia kamiennego krzyża uczestniczyli mieszkańcy Pielaszkowic:

  • Eugeniusz Podedworny z żoną Danutą oraz synami – Zbigniewem, Piotrem i Wilhelmem.
  • Roman Kozak z synem Łukaszem oraz córkami Karoliną i Martą.
  • Krzysztof Prus
  • Stanisław Zobniów i Daniel Wojtucki, członkowie “Bractwa Krzyżowców”, obaj z Wrocławia.

Masywny krzyż wzbogacił liczebność kamiennych obiektów dawnego prawa na tym terenie.

Daniel Wojtucki i Stanisław Zobniów